Logo

Paragliding

Paragliding

Među ekstremnim sportovima paragliding ima sve više poklonika. Naime, radi se o slobodnom letenju, odnosno padobranskom jedrenju. Padobransko jedrenje je slobodno letenje uz pomoć jednostavne letjelice u obliku padobrana.

Paragliding klub ‘’Fobos’’ je nastao iz Paragliding kluba ‘’Leteći medvidići’’. Okuplja više stotina slobodnih letača kako iz Hrvatske tako i iz inozemstava. Sjedište i adresa Paragliding kluba ‘’Fobos’ je:

Kaniža bb
P.P. 12 , 53 000 Gospić

Sve informacije mogu se dobiti na:

+ 385 (0)98 43 97 92
fobos@hi.htnet.hr


Copyright 2014